Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

100 Khách sạn gần Nhà thờ Christ Church Bang British Columbia Canada

  • :
The Fairmont Hotel Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hyatt Regency Vancouver
Hyatt Regency Vancouver

Cách Nhà thờ Christ Church 91m
Khu vực Bờ biển Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rosewood Hotel Georgia
Rosewood Hotel Georgia

Cách Nhà thờ Christ Church 157m
Khu vực Bờ biển Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Four Seasons Hotel Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Metropolitan Hotel Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Executive Hotel Le Soleil
Executive Hotel Le Soleil

Cách Nhà thờ Christ Church 218m
Khu vực Bờ biển Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Sutton Place Hotel - Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Shangri-La Hotel, Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Wedgewood Hotel & Spa
Wedgewood Hotel & Spa

Cách Nhà thờ Christ Church 272m
Khu vực Bờ biển Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
La Grande Residence Vancouver at The Sutton Place Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Carmana Plaza
Carmana Plaza

Cách Nhà thờ Christ Church 314m
Khu vực Bờ biển Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Days Inn Vancouver Downtown
Xem bản đồ
Đặt phòng
The St. Regis Hotel
The St. Regis Hotel

Cách Nhà thờ Christ Church 376m
Khu vực Bờ biển Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Vancouver Marriott Pinnacle Downtown
Xem bản đồ
Đặt phòng
Loden Hotel
Loden Hotel

Cách Nhà thờ Christ Church 440m
Khu vực Bờ biển Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Auberge Vancouver Hotel
Auberge Vancouver Hotel

Cách Nhà thờ Christ Church 451m
Khu vực Bờ biển Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kingston Hotel Bed & Breakfast
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pinnacle Hotel Vancouver Harbourfront
Xem bản đồ
Đặt phòng
Coast Coal Harbour Hotel
Coast Coal Harbour Hotel

Cách Nhà thờ Christ Church 477m
Khu vực Bờ biển Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng
L'Hermitage Hotel
L'Hermitage Hotel

Cách Nhà thờ Christ Church 486m
Khu vực Bờ biển Vancouver
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam