Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

11 Khách sạn gần Nhà thờ Hồi giáoJame'Asr Hassanil Bolkiah Bru-nây Brunei

  • :
Palm Garden Hotel Brunei
Palm Garden Hotel Brunei

Cách Nhà thờ Hồi giáoJame'Asr Hassanil Bolkiah 650m
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Riverside Residence by Gina Suite
Riverside Residence by Gina Suite

Cách Nhà thờ Hồi giáoJame'Asr Hassanil Bolkiah 1.1km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Badi'ah Hotel
Badi'ah Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáoJame'Asr Hassanil Bolkiah 1.5km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
LeGallery Suites Hotel - NSA 151
LeGallery Suites Hotel - NSA 151

Cách Nhà thờ Hồi giáoJame'Asr Hassanil Bolkiah 1.7km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
LeGallery Suites Hotel
LeGallery Suites Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáoJame'Asr Hassanil Bolkiah 1.7km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Radisson Hotel Brunei Darussalam
Radisson Hotel Brunei Darussalam

Cách Nhà thờ Hồi giáoJame'Asr Hassanil Bolkiah 2.3km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Capital Residence Suites
The Capital Residence Suites

Cách Nhà thờ Hồi giáoJame'Asr Hassanil Bolkiah 2.6km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
GinaSuite Kompleks27 Hotel
GinaSuite Kompleks27 Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáoJame'Asr Hassanil Bolkiah 2.7km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jubilee Hotel
Jubilee Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáoJame'Asr Hassanil Bolkiah 2.8km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Brunei Hotel
The Brunei Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáoJame'Asr Hassanil Bolkiah 2.7km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Traders Inn

Cách Nhà thờ Hồi giáoJame'Asr Hassanil Bolkiah 2.2km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam