Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

10 Khách sạn gần Nhà thờ Hồi giáo Vua Omar Ali Saifuddien Bru-nây Brunei

  • :
Radisson Hotel Brunei Darussalam
Radisson Hotel Brunei Darussalam

Cách Nhà thờ Hồi giáo Vua Omar Ali Saifuddien 529m
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Capital Residence Suites
The Capital Residence Suites

Cách Nhà thờ Hồi giáo Vua Omar Ali Saifuddien 571m
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
GinaSuite Kompleks27 Hotel
GinaSuite Kompleks27 Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Vua Omar Ali Saifuddien 637m
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jubilee Hotel
Jubilee Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Vua Omar Ali Saifuddien 681m
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Badi'ah Hotel
Badi'ah Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Vua Omar Ali Saifuddien 969m
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
LeGallery Suites Hotel - NSA 151
LeGallery Suites Hotel - NSA 151

Cách Nhà thờ Hồi giáo Vua Omar Ali Saifuddien 1.0km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
LeGallery Suites Hotel
LeGallery Suites Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Vua Omar Ali Saifuddien 1.0km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Palm Garden Hotel Brunei
Palm Garden Hotel Brunei

Cách Nhà thờ Hồi giáo Vua Omar Ali Saifuddien 2.2km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Riverside Residence by Gina Suite
Riverside Residence by Gina Suite

Cách Nhà thờ Hồi giáo Vua Omar Ali Saifuddien 2.4km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Brunei Hotel
The Brunei Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Vua Omar Ali Saifuddien 501m
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam