Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

10 Khách sạn gần Bảo tàng Lễ phục Hoàng gia Bru-nây Brunei

  • :
Radisson Hotel Brunei Darussalam
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Capital Residence Suites
The Capital Residence Suites

Cách Bảo tàng Lễ phục Hoàng gia 292m
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
GinaSuite Kompleks27 Hotel
GinaSuite Kompleks27 Hotel

Cách Bảo tàng Lễ phục Hoàng gia 459m
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jubilee Hotel
Jubilee Hotel

Cách Bảo tàng Lễ phục Hoàng gia 496m
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Badi'ah Hotel
Badi'ah Hotel

Cách Bảo tàng Lễ phục Hoàng gia 1.2km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
LeGallery Suites Hotel - NSA 151
LeGallery Suites Hotel - NSA 151

Cách Bảo tàng Lễ phục Hoàng gia 1.3km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
LeGallery Suites Hotel
LeGallery Suites Hotel

Cách Bảo tàng Lễ phục Hoàng gia 1.3km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Palm Garden Hotel Brunei
Palm Garden Hotel Brunei

Cách Bảo tàng Lễ phục Hoàng gia 2.2km
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng
Riverside Residence by Gina Suite
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Brunei Hotel
The Brunei Hotel

Cách Bảo tàng Lễ phục Hoàng gia 522m
Khu vực Thành phố Bandar Seri Begawan
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam