Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Khách sạn đã xem

  Boutique Hotels Cocobay Da Nang

  : :
  Boutique Hotels Cocobay Da Nang
  102279871
  102279879
  102279884
  102279889
  102279896
  102279904
  102279916
  102279921
  102279927
  102279938
  102279942
  102279947
  102279953
  106813843
  106813844
  106813845
  106813862
  108126211
  108126229
  108128911
  109574762
  109575918

  Khuyến mãi du lịch

  Trọn Gói 3 Ngày 2 Đêm | Đến 30/6/2018
  (Đơn vị tính là 1000đ)
  Chờ xác nhận Xác nhận ngay
  Ngày đến
  Đêm
  Ngày đi
  Trọn Gói 3 Ngày 2 Đêm | Đến 30/6/2018
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Superior - All In One
  240
  Lưu trú 5 đêm - Miễn phí 1 đêm | Đến 30-06-2018 | Giá bên dưới đã giảm cho mỗi đêm
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Muze - Superior - Stay 5 Pay 4
  240
  Latido - Superior - Stay 5 Pay 4
  240
  Bisou - Superior - Stay 5 Pay 4
  240
  Muze - Deluxe - Stay 5 Pay 4
  240
  Latido - Deluxe - Stay 5 Pay 4
  240
  Bisou - Deluxe - Stay 5 Pay 4
  240
  Tối thiểu 2 đêm và Đặt trước 45 ngày - Giảm 10% | Từ 26-09-2017 Đến 30-06-2018
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Muze - Superior - EB 45 & Min 2 Nights
  240
  Latido - Superior - EB 45 & Min 2 Nights
  240
  Bisou - Superior - EB 45 & Min 2 Nights
  240
  Muze - Deluxe - EB 45 & Min 2 Nights
  240
  Latido - Deluxe - EB 45 & Min 2 Nights
  240
  Bisou - Deluxe - EB 45 & Min 2 Nights
  240
  Muze Cocoby
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Muze - Superior
  240
  Muze - Deluxe
  240
  Latido Cocobay
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Latido - Superior
  240
  Latido - Deluxe
  240
  Bisou Cocobay
  Loại phòngKhách Điểm
  thưởng
  Σ
  Bisou - Superior
  240
  Bisou - Deluxe
  240

  Điểm nổi bật

  Ý kiến đánh giá của khách hàng
  Gửi đánh giá
  Khách sạn này chưa có đánh giá nào