Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

08 Khách sạn gần Tháp đồng hồ Aberdeen Thành phố Port Blair Ấn Độ

  • :
Sinclairs Bayview Port Blair
Sinclairs Bayview Port Blair

Cách Tháp đồng hồ Aberdeen 4m
Xem bản đồ
Đặt phòng
J Hotel
J Hotel

Cách Tháp đồng hồ Aberdeen 90m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Fortune Resort Bay Island
Fortune Resort Bay Island

Cách Tháp đồng hồ Aberdeen 741m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sentinel
Hotel Sentinel

Cách Tháp đồng hồ Aberdeen 837m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Peerless Sarovar Portico Port Blair
Peerless Sarovar Portico Port Blair

Cách Tháp đồng hồ Aberdeen 2.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Andaman Residency
Andaman Residency

Cách Tháp đồng hồ Aberdeen 565m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Shompen
Hotel Shompen

Cách Tháp đồng hồ Aberdeen 702m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Shompen

Cách Tháp đồng hồ Aberdeen 679m
Khu vực Port Blair
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam