Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

80 Khách sạn gần Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha Thành phố Delhi Ấn Độ

  • :
Hotel Tara Palace
Hotel Tara Palace

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 1.1km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Maidens Hotel, Delhi
Maidens Hotel, Delhi

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 1.3km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Parkway Deluxe
Hotel Parkway Deluxe

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.1km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Tourist Deluxe
Hotel Tourist Deluxe

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.3km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Tourist
Hotel Tourist

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.4km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Baba Deluxe
Hotel Baba Deluxe

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.5km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Presidency
Hotel Presidency

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.5km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
bloomrooms @ New Delhi Railway Station
bloomrooms @ New Delhi Railway Station

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.5km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Arina inn
Hotel Arina inn

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.5km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Prime Balaji Deluxe @ New Delhi Railway Station
The Prime Balaji Deluxe @ New Delhi Railway Station

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.6km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rama Inn
Rama Inn

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.6km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Zostel Delhi
Zostel Delhi

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.6km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Sun International
Hotel Sun International

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.6km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Legend International
Hotel Legend International

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.6km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Yuvraj Deluxe
Hotel Yuvraj Deluxe

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.6km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Ajanta
Hotel Ajanta

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.6km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Krishna Deluxe
Hotel Krishna Deluxe

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.6km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Roma DX
Hotel Roma DX

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.6km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Aura
Hotel Aura

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.6km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Pallvi Palace
Hotel Pallvi Palace

Cách Đại học Guru Gobind Singh Indraprastha 2.6km
Khu vực Thủ đô Niu Đêli
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam