Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

23 Khách sạn gần Thành phố khoa học Bang West Bengal Ấn Độ

  • :
ITC Sonar Kolkata
ITC Sonar Kolkata

Cách Thành phố khoa học 318m
Khu vực Kolkata (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tatvam Residency
Tatvam Residency

Cách Thành phố khoa học 1.7km
Khu vực Kolkata (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Mannat International
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Ruby EM By Pass
OYO Rooms Ruby EM By Pass

Cách Thành phố khoa học 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Park Circus Station
OYO Rooms Park Circus Station

Cách Thành phố khoa học 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZO Rooms Park Circus 7 Point Crossing
ZO Rooms Park Circus 7 Point Crossing

Cách Thành phố khoa học 1.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Parama Island EM Bypass
OYO Rooms Parama Island EM Bypass

Cách Thành phố khoa học 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Tagore Park EM Bypass
OYO Rooms Tagore Park EM Bypass

Cách Thành phố khoa học 2.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Tiger Inn
Tiger Inn

Cách Thành phố khoa học 2.3km
Khu vực Kolkata (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Park Circus Bridge No 4
OYO Rooms Park Circus Bridge No 4

Cách Thành phố khoa học 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Tagore Park K Block
OYO Rooms Tagore Park K Block

Cách Thành phố khoa học 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Lee International
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regenta Orko's Kolkata
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Broadstreet Broadway
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZO Rooms Ballygunge Phari
ZO Rooms Ballygunge Phari

Cách Thành phố khoa học 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Beliaghata
OYO Rooms Beliaghata

Cách Thành phố khoa học 2.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Marrina Hotel
Marrina Hotel

Cách Thành phố khoa học 2.6km
Khu vực Kolkata (và vùng lân cận)
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZO Rooms JMC Kasba EM Bypass
ZO Rooms JMC Kasba EM Bypass

Cách Thành phố khoa học 2.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZO Rooms Park Circus Maidan
ZO Rooms Park Circus Maidan

Cách Thành phố khoa học 2.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Premium Acropolis Mall Ruby
OYO Premium Acropolis Mall Ruby

Cách Thành phố khoa học 2.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam