Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

79 Khách sạn gần Trung tâm Mua sắm Galaxy Bang Haryana Ấn Độ

  • :
OYO Rooms Sector 15 Part 2
OYO Rooms Sector 15 Part 2

Cách Trung tâm Mua sắm Galaxy 336m
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Sector 15
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZO Rooms Sector 31 Star Mall
ZO Rooms Sector 31 Star Mall

Cách Trung tâm Mua sắm Galaxy 788m
Khu vực Thành phố Gurgaon
Xem bản đồ
Đặt phòng
Galaxy Hotel & Spa
Xem bản đồ
Đặt phòng
FabHotel Gurgaon Sector 15
FabHotel Gurgaon Sector 15

Cách Trung tâm Mua sắm Galaxy 867m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grenville
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Cyber Park
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO Rooms Signature Tower
OYO Rooms Signature Tower

Cách Trung tâm Mua sắm Galaxy 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
iLodge @ Signature Towers
iLodge @ Signature Towers

Cách Trung tâm Mua sắm Galaxy 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jukaso IT Suites
Xem bản đồ
Đặt phòng
Park Plaza Gurgaon
Xem bản đồ
Đặt phòng
OYO WE Women's Exclusive Gurgaon
OYO WE Women's Exclusive Gurgaon

Cách Trung tâm Mua sắm Galaxy 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Pacific Inn Huda City Centre Sec 41
Xem bản đồ
Đặt phòng
ZO Rooms Signature Tower
ZO Rooms Signature Tower

Cách Trung tâm Mua sắm Galaxy 1.2km
Khu vực Thành phố Gurgaon
Xem bản đồ
Đặt phòng
FabHotel Rajiv Chowk
FabHotel Rajiv Chowk

Cách Trung tâm Mua sắm Galaxy 1.2km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Chaupal
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Haut Monde
Xem bản đồ
Đặt phòng
Leisure Inn West Gurgaon
Xem bản đồ
Đặt phòng
FabHotel South City I
FabHotel South City I

Cách Trung tâm Mua sắm Galaxy 1.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Best Western Skycity Hotel
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam