Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

87 Khách sạn gần Quảng trường Tahrir Thủ đô Cai-rô Ai Cập

  • :
Lotus Hotel
Lotus Hotel

Cách Quảng trường Tahrir 294m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Hotel Cairo
Golden Hotel Cairo

Cách Quảng trường Tahrir 311m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cecilia - Hostel
Cecilia - Hostel

Cách Quảng trường Tahrir 366m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
My Hotel Hostel
My Hotel Hostel

Cách Quảng trường Tahrir 373m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Intercontinental Cairo Semiramis
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gresham
Gresham

Cách Quảng trường Tahrir 420m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Vienna
Hostel Vienna

Cách Quảng trường Tahrir 434m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Inn
Cairo Inn

Cách Quảng trường Tahrir 439m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo City Center Hotel
Cairo City Center Hotel

Cách Quảng trường Tahrir 442m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand Royal
Hotel Grand Royal

Cách Quảng trường Tahrir 454m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Isis Hotel 2 - Hostel
Isis Hotel 2 - Hostel

Cách Quảng trường Tahrir 526m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regent House
Regent House

Cách Quảng trường Tahrir 652m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
One Season Hostel
One Season Hostel

Cách Quảng trường Tahrir 687m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Royal
Hotel Royal

Cách Quảng trường Tahrir 703m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mandarin Hotel
Mandarin Hotel

Cách Quảng trường Tahrir 740m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Luna
Hostel Luna

Cách Quảng trường Tahrir 791m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ramses Hilton
Ramses Hilton

Cách Quảng trường Tahrir 797m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kempinski Nile Hotel Cairo
Kempinski Nile Hotel Cairo

Cách Quảng trường Tahrir 805m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bella Luna Hotel
Bella Luna Hotel

Cách Quảng trường Tahrir 806m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bostan Hostel
Bostan Hostel

Cách Quảng trường Tahrir 834m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam