Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Mức giá

33 Khách sạn gần Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali Thủ đô Cai-rô Ai Cập

  • :
Arabian Nights Hotel
Arabian Nights Hotel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.2km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Osiris Hotel
Osiris Hotel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.2km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bostan Hostel
Bostan Hostel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy City Hotel
Happy City Hotel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cecilia - Hostel
Cecilia - Hostel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Royal
Hotel Royal

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.7km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mandarin Hotel
Mandarin Hotel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jamaica Hostel
Jamaica Hostel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lotus Hotel
Lotus Hotel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Hotel Cairo
Golden Hotel Cairo

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Family Palace Hotel
Family Palace Hotel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gresham
Gresham

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travel Joy Hostel
Travel Joy Hostel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand Royal
Hotel Grand Royal

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Inn
Cairo Inn

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Horus Eye Hostel
Horus Eye Hostel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Vienna
Hostel Vienna

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.9km
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Australian Hostel
The Australian Hostel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 2.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
One Season Hostel
One Season Hostel

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 3.0km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Riad - Tell a Story
Le Riad - Tell a Story

Cách Nhà thờ hồi giáo Muhammad Ali 3.0km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam