Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

60 Khách sạn gần Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein Thủ đô Cai-rô Ai Cập

  • :
Arabian Nights Hotel
Arabian Nights Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 448m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Riad - Tell a Story
Le Riad - Tell a Story

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 986m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Windsor
Windsor

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 1.8km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy City Hotel
Happy City Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 1.8km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bostan Hostel
Bostan Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 1.8km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Family Palace Hotel
Family Palace Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 1.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travel Joy Hostel
Travel Joy Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 1.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Victoria Hotel
Victoria Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 1.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jamaica Hostel
Jamaica Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 1.9km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Plaza Hostel
City Plaza Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 2.0km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Horus Eye Hostel
Horus Eye Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 2.0km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Paradise Hotel
Cairo Paradise Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 2.0km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Moon Hotel - Hostel
Cairo Moon Hotel - Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 2.0km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mesho Inn Hostel
Mesho Inn Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 2.0km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Royal
Hotel Royal

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 2.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Traveler's House Hotel
Traveler's House Hotel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 2.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Australian Hostel
The Australian Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 2.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ramses II Hostel
Ramses II Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 2.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rotana Palace Hostel
Rotana Palace Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 2.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
King Tut Hostel
King Tut Hostel

Cách Nhà thờ Hồi giáo Midan Hussein 2.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam