52 Khách sạn gần Khu thành cổ Thủ đô Cai-rô Ai Cập

  • :
Osiris Hotel
Osiris Hotel

Cách Khu thành cổ 2.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arabian Nights Hotel
Arabian Nights Hotel

Cách Khu thành cổ 2.2km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bostan Hostel
Bostan Hostel

Cách Khu thành cổ 2.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy City Hotel
Happy City Hotel

Cách Khu thành cổ 2.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cecilia - Hostel
Cecilia - Hostel

Cách Khu thành cổ 2.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Royal
Hotel Royal

Cách Khu thành cổ 2.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mandarin Hotel
Mandarin Hotel

Cách Khu thành cổ 2.7km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jamaica Hostel
Jamaica Hostel

Cách Khu thành cổ 2.7km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lotus Hotel
Lotus Hotel

Cách Khu thành cổ 2.7km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Hotel Cairo
Golden Hotel Cairo

Cách Khu thành cổ 2.7km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gresham
Gresham

Cách Khu thành cổ 2.8km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Family Palace Hotel
Family Palace Hotel

Cách Khu thành cổ 2.8km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand Royal
Hotel Grand Royal

Cách Khu thành cổ 2.8km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travel Joy Hostel
Travel Joy Hostel

Cách Khu thành cổ 2.8km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Inn
Cairo Inn

Cách Khu thành cổ 2.8km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Horus Eye Hostel
Horus Eye Hostel

Cách Khu thành cổ 2.8km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Vienna
Hostel Vienna

Cách Khu thành cổ 2.8km
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Australian Hostel
The Australian Hostel

Cách Khu thành cổ 2.8km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
One Season Hostel
One Season Hostel

Cách Khu thành cổ 2.8km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Moon Hotel - Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam