Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

86 Khách sạn gần Đại học Hoa Kỳ ở Cairô Thủ đô Cai-rô Ai Cập

  • :
Cecilia - Hostel
Cecilia - Hostel

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 281m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lotus Hotel
Lotus Hotel

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 407m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Hotel Cairo
Golden Hotel Cairo

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 424m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Intercontinental Cairo Semiramis
Intercontinental Cairo Semiramis

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 446m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gresham
Gresham

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 533m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
My Hotel Hostel
My Hotel Hostel

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 548m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Vienna
Hostel Vienna

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 562m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Inn
Cairo Inn

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 565m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand Royal
Hotel Grand Royal

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 571m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo City Center Hotel
Cairo City Center Hotel

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 606m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mandarin Hotel
Mandarin Hotel

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 614m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Isis Hotel 2 - Hostel
Isis Hotel 2 - Hostel

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 682m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kempinski Nile Hotel Cairo
Kempinski Nile Hotel Cairo

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 730m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Royal
Hotel Royal

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 769m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regent House
Regent House

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 771m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
One Season Hostel
One Season Hostel

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 800m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bostan Hostel
Bostan Hostel

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 834m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy City Hotel
Happy City Hotel

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 846m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Luna
Hostel Luna

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 905m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Four Seasons Hotel Cairo Nile Plaza
Four Seasons Hotel Cairo Nile Plaza

Cách Đại học Hoa Kỳ ở Cairô 917m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam