Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

77 Khách sạn gần Cung điện Abdin Thủ đô Cai-rô Ai Cập

  • :
Bostan Hostel
Bostan Hostel

Cách Cung điện Abdin 416m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy City Hotel
Happy City Hotel

Cách Cung điện Abdin 432m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Royal
Hotel Royal

Cách Cung điện Abdin 726m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cecilia - Hostel
Cecilia - Hostel

Cách Cung điện Abdin 733m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jamaica Hostel
Jamaica Hostel

Cách Cung điện Abdin 873m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gresham
Gresham

Cách Cung điện Abdin 925m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Hotel Cairo
Golden Hotel Cairo

Cách Cung điện Abdin 936m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lotus Hotel
Lotus Hotel

Cách Cung điện Abdin 937m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand Royal
Hotel Grand Royal

Cách Cung điện Abdin 940m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Family Palace Hotel
Family Palace Hotel

Cách Cung điện Abdin 944m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Australian Hostel
The Australian Hostel

Cách Cung điện Abdin 951m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Horus Eye Hostel
Horus Eye Hostel

Cách Cung điện Abdin 953m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
One Season Hostel
One Season Hostel

Cách Cung điện Abdin 957m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travel Joy Hostel
Travel Joy Hostel

Cách Cung điện Abdin 968m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Inn
Cairo Inn

Cách Cung điện Abdin 972m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regent House
Regent House

Cách Cung điện Abdin 980m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Vienna
Hostel Vienna

Cách Cung điện Abdin 981m
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Moon Hotel - Hostel
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Luna
Hostel Luna

Cách Cung điện Abdin 999m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bella Luna Hotel
Bella Luna Hotel

Cách Cung điện Abdin 1.0km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam