Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

55 Khách sạn gần Công viên Al-Azhar Thủ đô Cai-rô Ai Cập

  • :
Arabian Nights Hotel
Arabian Nights Hotel

Cách Công viên Al-Azhar 1.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Le Riad - Tell a Story
Le Riad - Tell a Story

Cách Công viên Al-Azhar 2.0km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bostan Hostel
Bostan Hostel

Cách Công viên Al-Azhar 2.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy City Hotel
Happy City Hotel

Cách Công viên Al-Azhar 2.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Family Palace Hotel
Family Palace Hotel

Cách Công viên Al-Azhar 2.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travel Joy Hostel
Travel Joy Hostel

Cách Công viên Al-Azhar 2.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Royal
Hotel Royal

Cách Công viên Al-Azhar 2.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jamaica Hostel
Jamaica Hostel

Cách Công viên Al-Azhar 2.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Windsor
Windsor

Cách Công viên Al-Azhar 2.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cecilia - Hostel
Cecilia - Hostel

Cách Công viên Al-Azhar 2.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Horus Eye Hostel
Horus Eye Hostel

Cách Công viên Al-Azhar 2.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Moon Hotel - Hostel
Cairo Moon Hotel - Hostel

Cách Công viên Al-Azhar 2.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Australian Hostel
The Australian Hostel

Cách Công viên Al-Azhar 2.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Paradise Hotel
Cairo Paradise Hotel

Cách Công viên Al-Azhar 2.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Plaza Hostel
City Plaza Hostel

Cách Công viên Al-Azhar 2.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mesho Inn Hostel
Mesho Inn Hostel

Cách Công viên Al-Azhar 2.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Traveler's House Hotel
Traveler's House Hotel

Cách Công viên Al-Azhar 2.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Osiris Hotel
Osiris Hotel

Cách Công viên Al-Azhar 2.7km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Victoria Hotel
Victoria Hotel

Cách Công viên Al-Azhar 2.7km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
One Season Hostel
One Season Hostel

Cách Công viên Al-Azhar 2.7km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam