Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

64 Khách sạn gần Chợ Khan el-Khalili Thủ đô Cai-rô Ai Cập

  • :
Le Riad - Tell a Story
Le Riad - Tell a Story

Cách Chợ Khan el-Khalili 476m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Victoria Hotel
Victoria Hotel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.0km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Windsor
Windsor

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travel Joy Hostel
Travel Joy Hostel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Family Palace Hotel
Family Palace Hotel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Arabian Nights Hotel
Arabian Nights Hotel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Plaza Hostel
City Plaza Hostel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Garden View Hostel
Garden View Hostel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Traveler's House Hotel
Traveler's House Hotel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mesho Inn Hostel
Mesho Inn Hostel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Paradise Hotel
Cairo Paradise Hotel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jamaica Hostel
Jamaica Hostel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Horus Eye Hostel
Horus Eye Hostel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Moon Hotel - Hostel
Cairo Moon Hotel - Hostel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ramses II Hostel
Ramses II Hostel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
King Tut Hostel
King Tut Hostel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Rotana Palace Hostel
Rotana Palace Hostel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Blue Bird Hotel Cairo
Blue Bird Hotel Cairo

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Minerva Hotel
New Minerva Hotel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Australian Hostel
The Australian Hostel

Cách Chợ Khan el-Khalili 1.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam