Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

94 Khách sạn gần Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao Thủ đô Cai-rô Ai Cập

  • :
Cairo Marriott Hotel & Omar Khayyam Casino
Cairo Marriott Hotel & Omar Khayyam Casino

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 196m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Cairo World Trade Centre Residences
Hilton Cairo World Trade Centre Residences

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 823m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Nile Ritz-Carlton, Cairo
The Nile Ritz-Carlton, Cairo

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 842m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Ramses Hilton
Ramses Hilton

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 881m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Horizon Shahrazad Hotel
Horizon Shahrazad Hotel

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 938m
Khu vực Giza
Xem bản đồ
Đặt phòng
Conrad Cairo
Conrad Cairo

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.0km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mayorca Hotel
Mayorca Hotel

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.1km
Khu vực Giza
Xem bản đồ
Đặt phòng
Nile Boutique Hotel
Nile Boutique Hotel

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.1km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hilton Cairo Zamalek Residences
Hilton Cairo Zamalek Residences

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.2km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
My Hotel Hostel
My Hotel Hostel

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Novotel Cairo El Borg
Novotel Cairo El Borg

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo City Center Hotel
Cairo City Center Hotel

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Tulip Flamenco
Golden Tulip Flamenco

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Isis Hotel 2 - Hostel
Isis Hotel 2 - Hostel

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Vienna
Hostel Vienna

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.6km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regent House
Regent House

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Inn
Cairo Inn

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Luna
Hostel Luna

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bella Luna Hotel
Bella Luna Hotel

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
One Season Hostel
One Season Hostel

Cách Câu lạc bộ thể thao Gezirah thuộc trung tâm thể thao 1.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam