Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

67 Khách sạn gần Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo Thủ đô Cai-rô Ai Cập

  • :
Bostan Hostel
Bostan Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 809m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy City Hotel
Happy City Hotel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 813m
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Royal
Hotel Royal

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Family Palace Hotel
Family Palace Hotel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jamaica Hostel
Jamaica Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Travel Joy Hostel
Travel Joy Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Horus Eye Hostel
Horus Eye Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.2km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Windsor
Windsor

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.2km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Moon Hotel - Hostel
Cairo Moon Hotel - Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.2km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Australian Hostel
The Australian Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.2km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cecilia - Hostel
Cecilia - Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Paradise Hotel
Cairo Paradise Hotel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
City Plaza Hostel
City Plaza Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mesho Inn Hostel
Mesho Inn Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Traveler's House Hotel
Traveler's House Hotel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
One Season Hostel
One Season Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bella Luna Hotel
Bella Luna Hotel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Luna
Hostel Luna

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo International Hostel
Cairo International Hostel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
New Minerva Hotel
New Minerva Hotel

Cách Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo 1.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam