Tìm kiếm khách sạn

Khách sạn
Ngày đến
Đêm
Ngày đi

Xếp hạng sao

Mức giá

60 Khách sạn gần Bảo tàng Gayer-Anderson Thủ đô Cai-rô Ai Cập

  • :
Osiris Hotel
Osiris Hotel

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 1.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cecilia - Hostel
Cecilia - Hostel

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.0km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Mandarin Hotel
Mandarin Hotel

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.0km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Bostan Hostel
Bostan Hostel

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Happy City Hotel
Happy City Hotel

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.1km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Four Seasons Hotel Cairo Nile Plaza
Four Seasons Hotel Cairo Nile Plaza

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.2km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Kempinski Nile Hotel Cairo
Kempinski Nile Hotel Cairo

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Grand Nile Tower
Grand Nile Tower

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Royal
Hotel Royal

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Lotus Hotel
Lotus Hotel

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Golden Hotel Cairo
Golden Hotel Cairo

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.3km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Gresham
Gresham

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hotel Grand Royal
Hotel Grand Royal

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Intercontinental Cairo Semiramis
Intercontinental Cairo Semiramis

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Cairo Inn
Cairo Inn

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.4km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Hostel Vienna
Hostel Vienna

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.4km
Xem bản đồ
Đặt phòng
Jamaica Hostel
Jamaica Hostel

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
One Season Hostel
One Season Hostel

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
Regent House
Regent House

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.5km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng
The Australian Hostel
The Australian Hostel

Cách Bảo tàng Gayer-Anderson 2.6km
Khu vực Thủ đô Cai-rô
Xem bản đồ
Đặt phòng

Du lịch Việt Nam